Με τις ΑΠΕ αντιμετωπίζουμε την ανεργία των νέων –εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση
Email address *
Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή τη φόρμα που θα βοηθήσει σε μια έρευνα που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος "ZEWKlima- Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων - Εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση" (With new energy against youth unemployment - Training young Europeans for energy transition"
Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Εφαρμοσμένης Επιστήμης (Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin), του Ανέμου Ανανέωσης και του University of Cádiz της Ισπανίας
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στο να εντοπιστούν τα κενά και οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στην Ελλάδα (κι αντιστοίχως στην Ισπανία) σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις και προγράμματα που θα βελτιώσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους για να συμμετάσχουν επαγγελματικά στην ενεργειακή μετάβαση, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προώθηση των Α.Π.Ε
Questionnaire
for political leaders of local communities
Please answer the following questions. Thank you very much for your participation
Date: *
Your answer
Age: *
Your answer
Gender: *
Your answer
1) How do you rate the employment situation locally in general? *
2) How do you rate the employment situation for young people in general? *
3) How do you rate the employment situation in the field of energy in your region? *
4) How do you rate the level of qualification of unemployed young people? *
5) How do you rate the public acceptance of renewable energy projects in relation to effects on employment? *
6) How do you rate the effects of national or international developments on decision making on the local level? How do you handle those effects? *
Answer: Please fill in.
Your answer
7) How do you rate the potential of activities related to renewable energy and sustainable construction to create employment possibilities? *
Answer: Please fill in. *
Your answer
8) What has been done in the past concerning the promotion of renewable energy and sustainable construction in your community? *
Your answer
9) What are obstacles to implement renewable energy and climate protection related projects in your community in your opinion? *
Your answer
10) What could be done locally to improve the employment situation for young people? What are current developments in your opinion? *
Your answer
11) Are you planning, and, if yes what, to promote renewable energy and climate protection related projects in your community? *
Your answer
12) How do you rate your awareness of public funding opportunities for renewable energy and sustainable construction projects and youth employment projects on the national or EU level? *
Your answer
13) Is your community willing to contribute to a project, *
a. in which the community operates or applies for energy saving or renewable energy activities? If yes, in which form of contribution and under which exemplary conditions?
Your answer
*
b. that connects these ambitions with a practical/ vocational training of young people? If yes, in which form of contribution and under which exemplary conditions?
Your answer

The project ZEWKlima is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as exchange of knowledge and experience.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service