FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Lista uczestników będzie aktualizowana i dostępna na stronie organizatora : http://ktukol.pl/babie_lato_uczestnicy.htm
Start : 29 września 2018 r. godz.9.00 Fontanna "AMOREK"
TRASA ROWEROWA LUB TRASA PIESZA
Wiele atrakcji i niespodzianek na trasach,paśnik turystyczny w Hotelu Aspen - Podlesie i wielki piknik z jadłem w Banderozie.
Wpisowe : dzieci i młodzież szkolna 0 złotych;pozostali tylko 5 złotych - płatne w dniu rajdu.
Przeczytajcie zapowiedź imprezy na stronie organizatora : http://www.ktukol.pl
Imię *
wprowadź imię
Your answer
Nazwisko *
wprowadź nazwisko
Your answer
Miejscowość *
wprowadź miejscowość
Your answer
Kontakt *
numer telefonu lub adres e - mail
Your answer
rok urodzenia
w przypadku osób do 18 roku życia proszę podać rok urodzenia
Your answer
rowerowa/piesza *
rowerowa lub piesza
Grupa lub Klub
podaj nazwe klubu lub grupy zrzeszonej
Your answer
kategoria rodzinna *
wybierz właściwą odpowiedź
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej :
Oświadczam że w rajdzie Babie Lato w Górach Opawskich biorę udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.Jestem świadom/świadoma, że ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne wszystkie szkody wyrządzone przez mnie oraz osób niepełnoletnich będących pod moją opieką Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję regulamin rajdu. Oświadczam również, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na moim zdrowiu jak osób niepełnoletnich będących pod moją opieką, spowodowany wszelkimi zdarzeniami podczas udziału w rajdzie - wobec organizatorów oraz osób z nim współpracujących. Jednocześnie oświadczam, że mój obecny stan zdrowia oraz wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką, pozwala na wzięcie udziału w rajdzie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms