Филозофија - тест 3
Тест 3 за припрему пријемног испита из предмета "Филозофија"
1. "Природа је видљиви дух, а дух је невидљива природа". То је: *
1 point
2. Апсолутни дух се манифестује кроз: *
1 point
3. "Мислим дакле постојим" је филозофска мисао: *
1 point
4. Сократово схватање моралног деловања темелји се на ставу: *
1 point
5. Аутор Исповести, једног од најчувенијих дела средњовековне филозофије, је: *
1 point
6. По Анаксимандру првобитни основ бића је: *
1 point
7. Која се филозофска дисциплина бави условима могућности, пореклом и границама лјудског сазнања: *
1 point
8. Епистемолошка становиша се у односу на извор сазнања деле на: *
1 point
9. Према Сократовом схватању знање је истинито једино када је у стању да пружи ваљану дефиницију: *
1 point
10. Пут до истине у Платоновом учењу представлја се као: *
1 point
11. Према Платону најгори облик државног уређења је: *
1 point
12. У еманацијама кроз које пролази Једно, Плотин разликује три хипостазе (облика бића): *
1 point
13. Према Анаксагори ред и хармонију међу хомеомеријама обезбеђује: *
1 point
14. Према Демокриту човек представља: *
1 point
15. У својој филозофији Парменид говори о: *
1 point
16. Основни слоган Ксенофанове филозофије гласи: *
1 point
17. Аристотелове категорије имају: *
1 point
18. Шта чини основ једног од основних неслагања између емпириста и рационалиста: *
1 point
19. Према Горгији једина извесност састоји се у: *
1 point
20. Главни представник исихазма је: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service