แบบทดสอบ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ศึกษาเอกสาร แหล่งเรียนรู้บนอินเตอร์ หรือหนังสือเรียน (1.3) เรื่อง3ซ่อมเสริม เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ แล้วทำแบบทดสอบ
ตัวชี้วัด ม.3/1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1
สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
เวลาขึ้นตกของดวงจันทร์วันข้างขึ้นและข้างแรมแตกต่างกันอย่างไร 1. ดวงจันทร์วันข้างขึ้นเริ่มขึ้นจากทิศตะวันออกในตอนกลางวัน 2. ดวงจันทร์วันข้างแรมเริ่มขึ้นจากทิศตะวันออกในตอนกลางวัน 3. ดวงจันทร์วันข้างขึ้นเริ่มตกลับขอบฟ้าจากทิศตะวันตกในตอนกลางคืน 4. ดวงจันทร์วันข้างแรมเริ่มตกลับขอบฟ้าจากทิศตะวันตกในตอนกลางคืน
1 point
เราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงวันข้างขึ้น ดวงจันทร์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก 2. หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก 3. หันด้านสว่างไปทางทิศเหนือ 4. หันด้านสว่างไปทางทิศใต้
1 point
ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. เกิดจากดวงจันทร์ได้รับแสงอาทิตย์ 2. เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก 3. เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 4. เกิดจากดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงจันทร์
1 point
Your answer
วันขึ้น 8 ค่ำ ส่วนสว่างของดวงจันทร์เป็นอย่างไร 1. ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศากับโลกโดยหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก 2. ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศากับโลกโดยหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก 3. ดวงจันทร์อยู่ในกับโลกโดยหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก
1 point
เพลง ลอยกระทง “วันเพ็ญเดือน 12 น้ำจึงนองเต็มตลิ่ง” ทำไมน้ำจึงเต็มตลิ่ง 1. ขึ้น 15 ค่ำ 2. แรม 15 ค่ำ 3. ขึ้น 8 ค่ำ 4. แรม 8 ค่ำ
1 point
ใส่ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล
Your answer
ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ จันทรุปราคา 1. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 2. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และดวงจันทร์อยู่ตรงฉาก 3. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และโลกอยู่ตรงฉากพอดี 4. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และโลกอยู่ตรงกลาง
1 point
ในวันน้ำเกิด และวันน้ำตาย มีระยะเวลาห่างกันประมาณกี่วัน 1. 8 วัน 2. 15 วัน 3. 23 วัน 4. 30 วัน
1 point
น้ำเกิด น้ำตาย ตรงกับข้อใด 1. น้ำเกิด ระดับน้ำขึ้น- ลง น้อย 2. น้ำตาย ระดับน้ำขึ้น- ลง น้อย 3. น้ำตาย เกิดสองครั้งในคืนเดือนมืด กับเดือนเพ็ญ 4. น้ำเกิด เกิดสองครั้งในคืนเดือนมืด กับเดือนเพ็ญ
1 point
ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ สุริยุปราคา 1. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 2. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และดวงจันทร์อยู่ตรงฉาก 3. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และโลกอยู่ตรงฉากพอดี 4. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และโลกอยู่ตรงกลาง
1 point
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำขึ้น น้ำลง กับการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 1. ทำให้ระดับน้ำบนโลกมีความแตกต่างกัน 2. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ดึงดูดซึ่งกันและกัน 3. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ อยู่ในแนวเดียวกันมีผลต่อระดับน้ำขึ้น-ลงสูงสุดต่ำสุด 4. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทำมุม 90 องศามีผลต่อระดับน้ำขึ้น-ลงสูงสุดต่ำสุด
1 point
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปราคา 1. โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ทำมุม 90 องศา 2. โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ อยู่ในแนวเดียวกัน 3. ถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์ และโลก จะปรากฏการณ์สุริยุปราคา 4. ถ้าโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จะเกิดจันทรุปราคา
1 point
คืนจันทร์เพ็ญและจันทร์ดับ มีระยะเวลาห่างกันกี่วัน 1. 8 วัน 2. 15 วัน 3. 23 วัน 4. 30 วัน
1 point
ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก 1. เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง 2. เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม 3. เกิดปรากฏการณ์กลางคืน และกลางวัน 4. เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา
1 point
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปราคา 1. จันทรุปราคาเกิดวันข้างขึ้น 15 ค่ำ 2. สุริยุปราคา เกิดวันข้างแรม 15 ค่ำ 3. จันทรุปราคาเกิดวันข้างขึ้น 8 ค่ำ 4. สุริยุปราคา เกิดวันข้างแรม 8 ค่ำ
1 point
จันทร์ดับ ตรงกับขั้อใด 1. ขึ้น 15 ค่ำ 2. แรม 15 ค่ำ 3. ขึ้น 8 ค่ำ 4. แรม 8 ค่ำ
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms