Quickscan Diversiteit
De scan bestaat uit 21 stellingen die u een score toekent in cijfers: 1= helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. Het gaat daarbij om uw mening en uw beleving, niet om feiten of om meningen van anderen. Waar gesproken wordt over bedrijf kan ook organisatie, afdeling of team worden ingevuld.
De 21 stellingen zijn opgedeeld in de 7 thema’s. Binnen een week ontvangt u van ons de toelichting op de 7 thema's en nemen wij contact met u op om de resultaten te bespreken.


Nu eerst de 21 stellingen

Meer waarde in verschillen
Als bedrijf hebben wij ook een sociaal maatschappelijke verplichting. We streven er naar om qua cultuurverschillen een afspiegeling te zijn van de samenleving van de de stad (regio). De medewerkers verschillen in culturele achtergrond.
helemaal mee oneens
helemaal mee eens
Cultuur (etnische) verschillen tussen collega’s spelen geen rol, we gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om.
We vinden het als bedrijf vanzelfsprekend dat de medewerkers verschillen in culturele achtergrond. Cultuur (etnische) verschillen spelen dan ook geen rol bij werving en selectie.
Gender, sekse verschillen spelen geen rol in gemengde teams.
Medewerkers kunnen zich zelf zijn, er is ruimte voor een eigen mening en overtuiging, zolang het niet ingaat tegen het afdeling- of bedrijfsbelang
Bij selectie van sollicitatiebrieven kijken we naar competenties t.a.v. de functie en laten we levensovertuiging en levensvisie buiten beschouwing.
Medewerkers met een migratie verleden hechten grote waarde aan de familie, dit is nadelig voor ons bedrijf.
Onderling vertrouwen binnen teams en afdelingen is erg belangrijk, wanneer er cultuur (etnische) verschillen zijn, besteden we hier extra aandacht aan.
Bij slecht-nieuw gesprekken maken we geen onderscheid tussen allochtoon en autochtone medewerkers
Er is geen verschil in ziekte verzuim tussen allochtone en autochtone medewerkers.
Ons bedrijf streeft in alle lagen van de organisatie naar etnische diversiteit
Ja is ja, nee is nee, in ons bedrijf hebben we heldere afspraken, die iedereen na komt. Duidelijkheid staat voorop.
Als bedrijf vinden we de inbreng van medewerkers belangrijk. Er is geen verschil in mate van inbreng en meedenken tussen autochtone en allochtone medewerkers.
Bij indiensttreding worden medewerkers mondeling en schriftelijk geïnformeerd over waar informatie is te vinden over ziekmelding, vakantieaanvraag, afspraken rond religieuze feestdagen enz.
Alle medewerkers hebben duidelijkheid nodig, wanneer dit ontbreekt ontstaat er stress.
Bij het arbeidsvoorwaarden gesprek besteden we extra aandacht aan punten die voor mensen met een migratie verleden mogelijk extra belangrijk zijn. Bv. mantelzorg voor familielid, ontwikkelings- opleidingsmogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid nemen.
We vinden het geen bezwaar dat er iets meer moeite gedaan moet worden om elkaar te verstaan, maar taalbegrip is een competentie die voor ons belangrijker is.
De medewerkers met een migratie verleden spreken positief over ons als werkgever, dit is een pré bij de werving van nieuwe medewerkers.
Bij de werving van nieuwe medewerkers weten we ook mensen met een migratie verleden goed te bereiken. (meerdere generaties migranten en statushouders)
Bij POP gesprekken en begeleidingstrajecten houden we rekening met het gegeven dat veel programma’s en coaching trajecten gebaseerd zijn op westerse cultuur. Een medewerker met een migratie verleden heeft mogelijk andere handvatten nodig.
Er is het eerste half jaar net iets extra aandacht voor nieuwe medewerkers omdat we ons er van bewust zijn dat nieuwe medewerkers na de euforie van een nieuwe baan, nog al eens tot het inzicht komen dat de werkelijkheid niet overeenkomt met het beeld dat men had. Hierin spelen cultuur verschillen een rol.
Bedankt voor het maken van de scan voor uw bedrijf of team. Hier kunt u een opmerking of vraag stellen waar u binnen een week antwoord op krijgt
Bent u benieuwd naar de uitslag? We sturen u die graag toe als u hier uw contact gegevens achterlaat: naam van het bedrijf, uw naam, het mailadres en telefoonnummer. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Connettersi. - Terms of Service