แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คำชี้แจง
            1. แบบสอบถามนี้ สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจ
                ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
                เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
                ให้มากที่สุด
            2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
                ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
                ตอนที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภาสถาบัน
                             โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่
                                           ระดับที่  5     หมายความว่า  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
                                           ระดับที่  4     หมายความว่า  มีความพึงพอใจมาก
                                           ระดับที่  3     หมายความว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง
                                           ระดับที่  2     หมายความว่า  มีความพึงพอใจน้อย
                                           ระดับที่  1     หมายความว่า  ควรแก้ไข ปรับปรุง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สังกัด *
สถานภาพ *
ท่านเคยใช้บริการใดของสำนักงานสภาสถาบัน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pathumwan Institute of Technology. Report Abuse