Šamanské putovanie v Chorvátsku (19. - 26. 6. 2017)
Momentálne je príjem prihlášok (k 8. 3. 2017) opäť ukončený, kurz je zaplnený. V prípade, že sa uvoľní miesto, bude možné sa ešte prihlásiť, preto mi svoj záujem o účasť na kurze dajte vedieť emailom na adrese peter@whitewolfsix.sk alebo telefonicky +421 905 293 220. Ďakujem, WhiteWolfSix
This form was created using Google Forms. Create your own