«Επιμόρφωση Eπιμορφωτών στην "Ανεστραμμένη τάξη" Νοέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018, ΠΕΚ Πάτρας

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Τετάρτη 1/11/17 στις 13:00 θα γίνει δημόσια κλήρωση στο ΠΕΚ Πάτρας. Τα αποτελέσματα θα σταλούν με email και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: http://pekpatras.sch.gr/

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης