Intresseanmälan som funktionär till Borås Pride 2019

Välkommen till Borås Pride 2019, torsdag 27 - lördag 29 juni

Vi söker grymt peppiga, drivande och energiska funktionärer. Utan er funktionärer skulle det inte bli något Borås Pride, så till alla er som varit och till er som kommer bli funktionärer - ni är bäst! Tack!

Vi söker nu dig som vill ta steget att engagera dig i ett roligt och utvecklande arbete som funktionär. Vi har delat upp Borås Pride i olika block som man kan anmäla sitt intresse för. Se beskrivningarna nedan och förhoppningsvis finner ni ett eller flera block ni vill arbeta med.


Program
Som funktionär i detta block kan det bl.a innebära att vara på plats under olika programpunkter, föreläsningar, teateruppvisning, filmvisning etc och svara på besökarnas frågor, se till så att det finns stolar till alla etc. Det kan även innebära att transportera material från en lokal till en annan och förbereda för vissa programpunkter, sätta upp bord, sätta igång ljudutrustning m.m.

I detta block ingår även vår festverksamhet. Som funktionär i detta block kan det innebära att stå i baren, kontrollera medlemskap i entrén, fungera som klubbvärd, bistå bokade artister/grupper med avtalade varor.

Säkerhet
Som funktionär i detta block är det som rubriken lyder fokus på säkerheten under Borås Pride. Under delprojektledaren ingår en liten grupp av funktionärer som har fokus på exempelvis paraden, säkra utrymningsvägar, tillgång till sjukvård, att programpunkter kan genomföras under de förutsättningar som krävs.

Paraden
Som funktionär i detta block är det fokus på paraden som av många anses som höjdpunkten under Borås Pride. Här är det ett högt säkerhetstänk och ett nära samarbete med säkerhetsblocket. Här behövs funktionärer som går med paraden och lotsar den rätt, som ser till att paraddeltagarna håller sig inom sin del av körbanan. Det kommer även att behövas flaggvakter som på ett auktoritärt sätt informerar och visar övriga trafikanter andra möjliga körvägar under paradens gång. Här innebär det även att hjälpa delprojektledaren med startordningen för paraden, se till att släpvagnar och fordon tillsammans med musikutrustning finns för paraden m.m.

Sponsring/Bidrag
Som funktionär i detta block kan det innebära att hjälpa delprojektledaren vid speciella evenemang, ex sponsorsmingel, men även medverka till att skriva ansökningar för bidrag, skriva tackbrev till bidragsgivare och samarbetspartner etc. Det kan även innebära att bistå samarbetspartners, bidragsgivare med speciella uppdrag under Borås Pride.

Funktionärer
Som funktionär i detta block bistår man delprojektledarna med att iordningställa ett schema, se till så att att schemat efterföljs, hjälpa till att lösa uppkomna händelser. Det kan även innebära att ute på "fältet" kontrollera så att allt fungerar som det ska med funktionärer och deras uppdrag.

Media
Som funktionär i detta block bistår man delprojektledaren med relevant information som skall meddelas via våra sociala medier och för sådant som skall förmedlas via pressreleaser etc. Det kan även innebära att se till så att våra sociala medier hålls uppdaterade. Det innebär även att man med hjälp av delprojektledaren dokumenterar Borås Pride i bild och genom journalistisk text som sedan används i våra sociala medier, på vår blogg.

Pride Park
Som funktionär i detta block ser man till att programpunkter kan genomföras i Pride Park, bistår utställare och sponsorer med hjälp med diverse uppgifter som så krävs. Det innebär även ex att montera upp och ned tält, se till så att utställare, foodtrucks, samarbetspartners får tillgång till sina tältplatser, el m.m. Man fungerar även som ett stöd under festivalen för besökarna, svarar på frågor och hänvisar till platser etc.

Ekonomi
Som funktionär i detta block kan det innebära att bistå med hjälp att dela ut försäljningskassor på morgonen, samla in de samma på kvällen. Sammanställa rapporter och statistik, se till att all utrustning (Izettle, Wi-Fi, Bluetooth etc.) fungerar på de olika försäljningsställena och fungera som support ifall något behöver ordnas. Här kan det även innebära att vara en del av försäljningen av merchandise m.m.

I Borås Pride arbetar alla funktionärer ideellt. Det innebär att ingen får någon ekonomisk ersättning. Däremot kommer vi se till att du som arbetar som funktionär får något att äta och dricka under dina pass och annat som du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag. Som funktionär bidrar du med det som just du är bra på och tycker är roligt, samtidigt som du får nya erfarenheter och kan knyta nya kontakter.

Tillsammans visar vi att alla - oavsett sexualitet, könsuttryck eller identitet – ska känna sig trygga och kunna ha ett gott liv i Borås och Sjuhärad. Vi vet att ni brinner för att Borås och Sjuhärad ska vara en attraktiv, utvecklande och möjlig plats för alla. Att medverka under Borås Pride 2019 innebär att ni, tillsammans med oss, manifesterar detta tydligt.

Email address *
Namn/Name *
Your answer
Ålder ÅÅ-MM-DD / Age YY-MM-DD *
Your answer
Mobiltelefonnr / Cellphonenr *
Your answer
Vilka dagar kan du delta? Which days are you able to participate? *
Required
Körkort (B-behörighet) / Driver's license (B-class) *
Kontaktperson/anhörig vid nödfall (namn & telefonnummer) / Contact/next of kin in case of emergency (name & phonenr) *
Your answer
Vilket/Vilka block vill du helst vara delaktig i? Which areas do you prefer to be a part of? *
Required
Tidigare erfarenhet av funktionärsarbete i samband med större evenemang? / Do you have any earlier experience in working with bigger events? *
Om ja, vad har du jobbat med? / If yes, what have you worked with?
Your answer
Har du några andra erfarenheter du tror kan komma till användning? / Do you have any experiences that you think may come in handy?
Your answer
Kan du tänka dig ta ett större ansvar för en grupp funktionärer? Can you imagine taking some responsibility for a group of functioneers?
Tröjstorlek / Clothing size *
Eventuella allergier vi bör känna till? / Do you have any allergies that we should be aware of?
Your answer
Vilket/vilka språkkunskaper har du? (engelska, franska, teckenspråk m.m.) / What kind of language skills do you have? (english, french, sign language etc.)
Your answer
Jag har läst och ställer mig bakom Borås Prides värdegrund. / I've read and I am standing behind the values of Borås Pride *
Borås Prides Värdegrund / Borås Prides Values
1 § Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. / Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) endorses the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

2 § Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) arbetar för att stärka hbtqia-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi. / Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) works to strengthen the rights of Hbtqia people and actively discourages all forms of discrimination such as racism, sexism, homophobia and transphobia.

3 § Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Borås Pride. / Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) solidifies with other movements that risk discrimination and oppression, and act in the same spirit as Borås Pride.

4 § Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) är öppen för alla som delar ovanstående värderingar. / Borås Pride (Arr: RFSL Sjuhärad) is open to anyone who shares the above values.

Har du några behov vi behöver ta till oss för att underlätta din eventuella medverkan som funktionär? / Do you have any special needs that we should be aware of to make your participation more easy?
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of RFSL. Report Abuse - Terms of Service