Ekonomiskā analīze
Sveicināti!
Pēdējo gadu laikā notikušo ilgāko un īsāko tirgus kritumu ietekmē lauksaimnieki bieži pat publiski uzdevuši jautājumus:
– vai man (mums) ir vērts nodarboties ar piena (cūku, rudzu, aitu, liellopu ... u.tml.) ražošanu?
– kādas ir manas izmaksas salīdzinājumā ar citiem (Latvijas un ārzemju) saimniekiem?
– vai un kur ir mūsu papildus peļņas gūšanas iespēja?

Mēģinot palīdzēt rast atbildes uz šiem jautājumiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI) veic priekšizpēti jauna vairākgadu projekta attīstībai.
Tā mērķis – lauku saimniecību darbības efektivitātes paaugstināšana, attīstot ekonomiskās analīzes sistēmu saimniecību vadības lēmumu pieņemšanai.
Projekta rezultātā vēlamies radīt rīku ekonomiski pamatotu saimniecību attīstības lēmumu pieņemšanai. Tas arī palīdzēs veikt saimniecības izmaksu analīzi, identificēt iespējas samazināt izmaksas un izvērtēt investīciju iespējamo atdevi.

Vēlamies lūgt Jūs izteikt viedokli par šāda projekta nepieciešamību Jūsu saimniecībai un Jūsu gatavību un vēlmi iespējamai savas saimniecības darbības padziļinātai ekonomiskajai analīzei. Izvēlētās atbildes lūdzu atzīmējiet ar „X”

Jūsu un saimniecības sniegtie dati ir konfidenciāli, tie netiks izpausti trešajām personām un tiks izmantoti tikai projekta attīstībai.
1. Vai Jūs interesētu saņemt savas saimniecības padziļinātu ekonomisko analīzi? *
2. Kas Jums būtu svarīgākais ekonomiskās analīzes rezultāts?
3. Vai analizējat savas saimnieciskās darbības ekonomiskos rezultātus pa darbības virzieniem (produkcijas veidiem)?
4. Kādas problēmas Jūsu saimniecībā varētu atrisināt ekonomiskā analīze?
Your answer
5. Saimniecības grāmatvedības un uzskaites sistēmā reģistrē
Jā, jau darām
Nē, bet varam
Nē, negribam
1. Izmaksas finanšu grāmatvedības vajadzībām
2. Mēslošanas līdzekļu izlietojumu pa kultūrām (to grupām)
3. Augu aizsardzības līdzekļu izlietojumu pa kultūrām (to grupām)
4. Lopbarības izlietojumu pa dzīvnieku grupām
5. Dzīvnieku kustību pa dzīvnieku grupām
6. Enerģijas un degvielas pa objektiem un tehnikas vienībām
7. Mehānismu darba izlietojumu pa kultūrām un dzīvnieku grupām
8. Pakalpojumu sadalījumu kultūrām un dzīvnieku grupām
9. Atbalsta maksājumu sadalījums pa kultūrām un dzīvnieku grupām
10. Darbaspēka patēriņu pa kultūrām un dzīvnieku grupām
6. Cik daudz papildu laika esat gatavs veltīt precīzāku datu sniegšanai ekonomiskajai analīzei?
7. Ar kādu mērķi veicat (vai gribētu veikt) savas saimnieciskās darbības ekonomisko analīzi pa darbības virzieniem (produkcijas veidiem) (var būt vairākas atbildes)?
8. Kuri saimniecības darbības ekonomiskās analīzes rādītāji, Jūsuprāt, ir svarīgi?
9. Vai Jūs būtu gatavi nodot saimniecības darbības ekonomisko rezultātus Jūsu atzītam analīzes centram salīdzinošā apkopojuma izveidei (ievērojot datu konfidencialitāti).
10. Ar prieku uzklausīsim Jūsu komentārus vai ieteikumus par saimniecību darbības ekonomisko analīzi un šo projekta ideju:
Your answer
11. Ja Jūs vēlaties, lai Jūsu saimniecībai tiktu veikta ekonomiskā analīze, lūdzu, aizpildiet kontaktinformācijas laukus:
1. Jūsu vārds, uzvārds
Your answer
2. Telefona numurs un e-pasts
Your answer
3. Saimniecības specializācija:
4. Reģions
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy