Formulari de subscripció o comanda de la revista 'Portella'

Si voleu rebre 'Portella' a casa (o enviar-li a algú com obsequi) i gaudir de beneficis exclusius, ompliu aquest formulari.

La recollida de dades és vital per facilitar el futur contacte i la correcta tramesa d'exemplars.

Segons la Llei 15/2003 de 18 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Col·lectiu Portella (en endavant Portella) informa que les dades personals facilitades de forma voluntària al complimentar aquest formulari quedaran incorporades confidencialment en la base de dades de Portella.

Així mateix, al registrar-vos via aquest formulari, presteu el vostre consentiment per tal que Portella utilitzi les vostres dades personals amb la finalitat d’informar-vos sobre serveis o productes que puguin ser del vostre interès, respectant, en tot cas, la legislació andorrana sobre protecció de dades. En el cas que Portella hagi de cedir les vostres dades personals a tercers, obtindrà prèviament el vostre consentiment, informant-vos de la seva finalitat.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Portella mitjançant correu electrònic adreçat a revistaportella@gmail.com.

Moltes gràcies!

  Modalitat de subscripció / comanda

  This is a required question

  Nombre d'exemplars de números previs

  Contesteu només si més amunt heu triat les opcions 2 i 3 com a modalitats de subscripció / comanda
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Modalitat de pagament

  This is a required question
  This is a required question