Salón Piva Bratislava APRIL 2020
Termín craft beer festivalu Salón Piva Bratislava APRIL 2020:
streda 22.4.2020 15:00 – 23:00 hod.
štvrtok 23.4.2020 15:00 – 23:00 hod.
piatok 24.4.2020 15:00 – 23:00 hod.

Miesto craft beer festivalu Salón Piva Bratislava APRIL 2020:
Stará tržnica, nám. SNP 25, Bratislava

Uzávierka prihlášok je 10.3.2020
Email address *
Stará tržnica Bratislava
Stará tržnica, Bratislava
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA / REGISTRÁCIA
• Tento formulár slúži ako Záväzná prihláška vystavovateľa na Salón Piva Bratislava APRIL 2020, ktorý sa bude konať v priestoroch Starej tržnice v Bratislave v dňoch 22-24.4.2020

• Termín uzávierky prihlášok je 10.3.2020

• Vzhľadom k limitovaným výstavným priestorom si organizátor vyhradzuje právo po naplnení plochy odmietnuť prihlášku zaslanú aj do uvedeného termínu. Za pochopenie ďakujeme.

• Registrácia je záväzná až po jej mailovým potvrdením organizátorom.

• Vystavovateľom poskytujeme plochu a stoly za poplatok (cenník viď nižšie).

• Po potvrdení prihlášky organizátorom je vystavovateľ povinný zaslať organizátorovi nasledovné tlačivá: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov, Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o ambulantnom predaji, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, alebo výpis z obchodného registra, Úradný záznam o pridelení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo Čestné vyhlásenie (platí iba pre firmy/osoby ktoré nie sú povinné používať ERP), Splnomocnenie (zastupovanie vystavovateľa organizátorom Salónu Piva voči mestskej časti v ktorej sa Salón Piva uskutoční). Tlačivá na vyplnenie vám zašleme mailom po potvrdení vašej účasti. Viac v Všeobecných výstavných podmienkach čl.3 bod 10.

• Bližšie informácie o podujatí a o predchádzajúcich ročníkoch nájdete aj na stránke: www.salonpiva.beer

• Organizátorom Craft Beer Festivalu Salón Piva Bratislava je Marko production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava, Slovakia, IČO: 47 708 441, IČ DPH: SK2024062854, email: craftbeer@salonpiva.beer,
Spoluorganizátor: OZ Craft Slovensko

Vyplnením tohto formulára dávajú účastníci súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov.
Salónu Piva Bratislava APRIL 2020 sa chcem zúčastniť ako: *
Budem mať v ponuke pivo, ktoré má na Salóne Piva slovenskú premiéru: *
Názov pivovaru (pivovarov) ktoré budem prezentovať *
Your answer
Vyplňte vaše kontaktné údaje
Názov Pivovaru / Distribútora / Food (pod akým menom budete vystupovať na festivale): *
Your answer
Obchodný názov vystavovateľa (podľa obch. registra): *
Your answer
Adresa sídla spoločnosti: *
Your answer
IČO: *
Your answer
DIČ: *
Your answer
IČ DPH (ak nie ste plátcom DPH, napíšte "nie"): *
Your answer
Adresa na korešpondenciu:
(pokiaľ nie je totožná s adresou sídla)
Your answer
Meno zodpovednej osoby s ktorou budeme ďalej komunikovať: *
Your answer
Telefonický kontakt zodpovednej osoby: *
(najlepšie mobil)
Your answer
Link na vašu webstránku, FB page, alebo Instagram profil: *
Your answer
Objednávka
Základný modul je šírky 2m (400,-€ bez DPH). Každý ďalší začatý šírkový meter je spoplatnený sumou 100,-€ bez DPH
Objednávam si priestor o šírke (max. 6m): *
Objednávam si bezplatné zapožičanie: *
Required
ŠPECIFIKÁCIA TYPU ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A JEJ PRÍKONE
Aký typ elektrickej zásuvky potrebujem: *
Required
Potrebujem zásuvky o celkovom príkone (každý začatý kW bude spoplatnený sumou 8€ bez DPH po celú dobu festivalu): *
Vaše ďalšie požiadavky:
Your answer
NOVINKA - Téma Salónu Piva APRIL 2020: Back to the Lager
Súťaž o najlepší Lager na Salóne Piva APRIL 2020. Zúčastniť sa môžu iba slovenské pivovary. Viac info čoskoro.
Chcem sa predbežne zúčastniť súťaže Back to the Lager
Súhlas
Súhlasím so znením Všeobecných výstavných podmienok, ktoré sú uverejnené na: http://bit.ly/VVPSP42020 *
Required
POTVRDENIE
1. Prehlasujem, že si záväzne objednávam priestor len pre seba (svoju firmu) a v týchto priestoroch nebude prezentovaná iná firma, príp. produkty inej firmy. V opačnom prípade musí byť uvedený aj spoluvystavovateľ
(registračný poplatok pre spoluvystavovateľa je 250,- € bez DPH).

2. Zaväzujem sa rešpektovať a včas zaplatiť veľkosť a druh výstavnej plochy potvrdenej organizátorom.

3. Vyplnením tohto formulára dávam súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov.

4. Som povinný zabezpečiť na vlastné náklady, aby tovar vystavovaný, ponúkaný a predávaný na festivale Salón Piva, konaného v dňoch 22-24.4.2020 v Starej tržnici Bratislava, bol v tom čase uvedený na trh Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy