Člověk s duševním onemocněním v systému podpory OZP ve vztahu k cestování a participaci na zájmových aktivitách
Vážení,

chtěli bychom Vás tímto požádat o pomoc v naší snaze upozornit na nedostatky v systému podpory osob se zdravotním postižením v našem státě, kdy jsou z možnosti participovat na benefitech pro osoby se zdravotním postižením (OZP) mnohdy vyloučeni ti nejpotřebnější.
Tuto nerovnost v systému podpory osob se zdravotním postižením lze názorně vidět u lidí, jimž byla přiznána invalidita pro závažné duševní onemocnění, kde z důvodu nepříznivé sociální situace může docházet i k sociálnímu vyloučení a nemožnosti se zapojit do života ve společnosti. Vzhledem k současným reformním snahám v péči o duševní zdraví a její deinstitucionalizaci, kam putují v současnosti nemalé peníze, by se měla věnovat pozornost i tomuto spornému bodu naší legislativy, aby se i takto znevýhodnění lidé mohli plně zapojit do společnosti.

V následujícím dotazníku bychom chtěli zmapovat sociální situaci především u lidí, jimž byla přiznána invalidita z důvodu duševního onemocnění, jejich zkušenost se žádostí o průkaz OZP a jak tyto skutečnosti ovlivňují jejich možnost cestovat či účastnit se kulturních, rekreačních , sportovních a dalších volnočasových aktivit

Dotazník je určený pro dospělé osoby do 65 let se zkušeností s duševním onemocněním a není problém, když s jeho vyplňováním pomůže respondentu někdo další (např. opatrovník, pečující osoba) nebo ho v krajním případě za něj vyplní , protože se v něm ptáme na faktická data a ne na postoje či názory.

Chceme Vás tímto zároveň požádat o získání odpovědi i od lidí, kteří se nepohybují na internetu. Na požádání můžeme zaslat dotazník v pdf pro tisk a dodatečně zadání na internet. . Dotazník je plně anonymní a identita vyplňujících respondentů není zjišťována. Jeho výsledky budou předány osobám, které jsou aktivně zapojeny do procesu reformy péče o duševní zdraví a je v jejich kompetenci situaci změnit.

Děkujeme za spolupráci.

Za zainteresovanou veřejnost

Ing. Jitka Vitovská
(studentka studijního programu Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy)

jitka.vitovska@seznam.cz
Souhlasíte s podmínkami dotazníkového šetření? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy