Formulari d'inscripció a la jornada "EDUCACIÓ AMB L'ENTORN I DESENVOLUPAMENT RURAL"
Aquest formulari us permetrà inscriure-us a la jornada "Educació amb l’entorn i desenvolupament rural. Presentació de recursos pedagògics dels projectes Leader" que tindrà lloc el dia 29 de juny de 2020.

Totes les persones assistents s'han d'inscriure prèviament a la jornada mitjançant aquest formulari. L'assistència a la jornada és limitada i seguirà l'ordre d'inscripció dels participants. Un cop realitzada la inscripció, us enviarem un correu electrònic de confirmació, així com l'enllaç per accedir a la jornada.

Per dubtes o consultes, podeu enviar un correu a innovacio@arca-dr.cat.
ATENCIÓ! A causa del gran nombre d'inscripcions que estem rebent, la jornada finalment no es farà a través de la plataforma Google Meet, sinó de la plataforma Zoom, per tal de garantir que totes les persones inscrites hi pugueu assistir i interactuar.
Adreça electrònica *
Nom i cognoms *
Centre educatiu / institució *
Programa de la jornada
Protecció de dades
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, en endavant ARCA, i tot el seu personal es comprometen a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s’informa de les següents dades:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). NIF: G43722453. ADREÇA: Pujada al Seminari, s/n 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 973481644. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@arca-dr.cat.
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Organització i control d’assistència a les activitats organitzades per ARCA, i les imatges per a fer-ne difusió.
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, altres entitats, públiques o privades, encarregades del tractament o col·laboradores.

IMATGES: ARCA informa que dins del marc de l’activitat en la qual s’inscriu es poden captar imatges i que poden ser publicades per a fer-ne difusió. Inscrivint-se i participant autoritza a l’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a la publicació de les seves imatges personals, captades dins el marc de l’activitat.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel present document dóna consentiment a ARCA a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, on resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part d’ARCA o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades per ARCA i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. ARCA es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@arca-dr.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy