ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครให้พร้อม อันได้แก่ ข้อมูลในบัตรประจำประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน
1. นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น *
2. คำนำหน้าชื่อ *
3. ชื่อ - สกุล (ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้าชื่อ) *
Your answer
4. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
Your answer
5. วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เลขไปรษณีย์) *
Your answer
7. หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
8. ชื่อ-สกุล บิดา *
Your answer
9. อาชีพบิดา
Your answer
10. เลขประจำตัวประชาชน บิดา *
Your answer
11. ชื่อ-สกุล มารดา *
Your answer
12. อาชีพ มารดา
13. เลขประจำตัวประชาชน มารดา *
Your answer
14. หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
Your answer
15. ข้อมูลการศึกษา *
16. จากโรงเรียน อำเภอ จังหวัด *
Your answer
17. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม *
Your answer
18. ระบุความสามารถพิเศษ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy