Upitnik za osobe sa invaliditetom - individualni dnevnik kretanja
ZAŠTO JE VAŽNO DA UČESTVUJETE U ANKETI?

Pred Vama se nalazi upitnik za izradu saobraćajne studije čiji je naručilac Grad Novi Sad, Gradska uprava za saobraćaj i puteve („Primena koncepta pristupačnosti na javnim saobraćajnim površinama i u javnom prevozu iz ugla bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada“). Cilj anketa da se utvrde osnovne zakonitosti i karakteristike kretanja osoba sa invaliditetom.

Ova studija ima veliku važnost za Novi Sad i zato je neophodno učešće što većeg broja osoba sa invaliditetom. Uz Vašu pomoć ćemo zajedno doprineti da se saobraćaj u gradu u većoj meri prilagodi potrebama osoba sa invaliditetom.


NAGRADNA IGRA

Veoma cenimo Vaš angažman na popunjavanju ankete i zato svi ispitanici koji popune upitnik imaju priliku da osvoje vredne nagrade.

Glavna nagrada je Tablet Alcatel Pixi 4, 7"

Ostale nagrade su:
3 x XWAVE prenosna baterija 022401 AB
5 x XWAVE selfi stick

Nagradna igra ne zahteva Vaš dodatni angažman. Dovoljno je samo da popunite anketu i ostavite kontakt, a nakon završetka anketiranja biće izvršeno izvlačenje nagrada. Svi učesnici će do kraja novembra biti obavešteni putem e-maila ili telefona o tome da li su dobili nagradu.


KO MOŽE DA UČESTVUJE?

Upitnik mogu da popune isključivo:
- osobe koje imaju neki vid invaliditeta
- starije od 6 godina (maloletnici učestvuju uz saglasnost roditelja)
- sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada i prigradskih naselja.


KAKO DA POPUNITE UPITNIK?

Upitnik je podeljen u tri obrasca:
Obrazac 1: Sadrži osnovna pitanja i možete ga naći na ovoj stranici.
Obrazac 2: Sadrži pitanja o vašim kretanjima u toku RADNOG DANA i popunjava se isključivo UTORKOM ILI ČETVRTKOM
Obrazac 3: Sadrži pitanja o Vašim kretanjima u toku NERADNOG DANA i popunjava se isključivo NEDELJOM.

Kada popunite Obrazac 1. na e-mail ćemo Vam poslati Obrazac 2. i 3., s detaljnim uputstvom za popunjavanje. Računajte da će Vam za popunjavanje druga dva obrasca biti potrebno po oko 15 minuta.

Upitnik je anoniman, te Vas molimo da na pitanja odgovarate iskreno. Informacije o adresama (stanovanja, škole ili radnog mesta) potrebna su isključivo radi utvrđivanja putanje kretanja i u druge svrhe se neće koristiti.

Rok za popunjavanje je 27. novembar 2017. godine.


HVALA VAM NA DOPRINOSU!

Anketu popunjavaju isključivo osobe za invaliditetom!
Opšti podaci o ispitaniku
Pol *
Godine starosti *
Zanimanje *
Your answer
Trenutni status *
Adresa (ulica i broj) stanovanja ili privremenog boravka u Novom Sadu: *
Your answer
Broj članova domaćinstva u kojem živite ili u kojem privremeno stanujete (prebivalište) *
Your answer
Veličina stana u kojem živite ili u kojem privremeno stanujete (prebivalište) *
Vaše obrazovanje (najviša završena škola do sada) *
Ukupna visina primanja domaćinstvau kojem živite (u dinarima mesečno) *
Da li imate neku vrstu invaliditeta? *
Ako imate navedite koju.
Your answer
Da li koristite neku vrstu pomagala? *
Ako koristite navedite koju.
Your answer
Da li ste samostalni prilikom kretanja/putovanja (sa ili bez pomagala)? *
Ako niste, navedite sa kim najčešće putujete?
Your answer
Da li imate stalnu adresu radnog mesta? *
Ako imate, navedite adresu radnog mesta (na primer, profesionalni vozači taksija nemaju fiksiranu adresu radnog mesta):
Your answer
Ako imate dodatan posao na koji svakodnevno putujete, navedite adresu:
Your answer
Ako ste nezaposlen/a, domaćin/ca ili penzioner/ka, ali svakodnevno putujete na nekoj relaciji, navedite kojoj? (Na primer: Šumadijska 16)
Your answer
Da li, i koliko vozila poseduje domaćinstvo u kojem živite ili privremeno stanujete?
(upišite broj vozila)
Putni automobil
Your answer
Kombi vozilo
Your answer
Kamion
Your answer
Motocikl
Your answer
Moped/skuter
Your answer
Bicikl za odrasle
Your answer
Da li posedujete vozačku dozvolu za upravljanje putničkim automobilom? *
Da li su Vaše aktivnosti ili posao povezane sa čestom (više od dva puta dnevno) upotrebom putničkog automobila? *
Šta najviše utiče na Vaš izbor prevoza u gradu? (zaokružite najmanje tri ponuđena odgovora) *
Required
Šta bi doprinelo da se više krećete/putujete u toku dana? Rangirajte ponuđene odgovore po važnosti redosledom od 1 do 4, gde 1 znači najmanje važno, a četiri najviše važno. *
1
2
3
4
Saobraćajna infrastruktura (staze, raskrsnice i sredstva prevoza i sl.)
Objekti (objekti ugostiteljstva, trgovine, obrazovanja, sporta, kulture)
Informacije i komunikacije u saobraćaju (zvučne, vizuelne, taktilne)
Usluge u saobraćaju (specijalizovane usluge prevoza, GPS, aplikacije na smart telefonima, sistemi rezervacije ili naplate karti i slično).
Molimo Vas da upišete e-mail adresu na koju možemo da Vam pošaljemo preostala dva obrasca. Na isti e-mail ćete dobiti obaveštenje o nagradnoj igri i neće biti korišćen u druge svrhe. *
Your answer
Hvala Vam na vremenu. Kada pritisnete dugme SUBMIT, Vaši odgovori će biti kompletirani.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms