Rekrutacja na "Wyjazd studyjny przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców do Wiosek Tematycznych na Ukrainie."
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj. do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Wiosek Tematycznych na Ukrainie. Oferta skierowana jest do podmiotów mających siedzibę na terenie LGD „Kraina Rawki”, a w szczególności beneficjentów Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

„Kreator Przedsiębiorczości” to międzynarodowy projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami działania z całej Polski! Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.

W ramach projektu chcemy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki i produkcji rękodzieła. Dobrą sposobem na zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich jest tworzenie wiosek tematycznych. LGD "Kraina Rawki" od 2012 roku wspomaga rozwój wiosek tematycznych w swoim obszarze. Mieszkańcy wsi rozwijając wioski lub zagrody tematyczne zakładają działalność gospodarczą lub tworzą stowarzyszenia/fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną. Najlepszym przykładem tworzenia mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych są Wioski tematyczne na Ukrainie. Pomimo słabej infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości form wspierania obszarów wiejskich i małej zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało się stworzyć sieć wiosek tematycznych, która przynosi duże dochody mieszkańcom, a w szczególności kobietom.

Udział w wjeździe weźmie 20 osób, z czego 2 miejsca przewidziano dla osób merytorycznie związanych z projektem.

Co decyduje?
1. Kolejność zgłoszeń
2. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie.
3. Doświadczenie w rozwijaniu ekonomii społecznej na terenach wiejskich poprzez rozwój wiosek tematycznych.
4. Chęć rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności gospodarczej w tym zakresie.
4. Pierwszeństwo będą miały podmioty zapisane do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!
LGD "Kraina Rawki"
Email address *
Nazwa podmiotu
(Nazwa organizacji, firmy)
Imię i nazwisko
Telefon
Adres siedziby:
Miejscowość, ulica, nr. domu, nr. lokalu, kod pocztowy, poczta
Typ beneficjenta
Clear selection
Czy podmiot zapisany jest do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości?
Clear selection
Dlaczego chcą Państwo wziąć udział w wyjeździe studyjnym?
Proszę opisać dotychczasowe doświadczenia w rozwijaniu turystyki na obszarze wiejskim, w tym rozwijanie ekonomii społecznej na terenach wiejskich poprzez rozwój wiosek tematycznych.
Czy planują Państwo podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w sferze turystyki?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy