Ankieta dla turystów i mieszkańców na temat obszarów Natura 2000 w Dolinie Górnej Wisły oraz projektu LIFEVISTULA.PL
Zapraszamy Państwa serdecznie do wypełnienia poniższej ankiety.

Wierzymy, że dla Państwa, jako turystów i mieszkańców ochrona i zachowanie cennych, nie tylko przyrodniczo terenów znajdujących się w Dolinie Górnej Wisły oraz Dolinach Soły i Skawy jest ważna. Stąd, poniższa ankieta pozwoli nam poznać Państwa zdanie, które zostanie wzięte pod uwagę przy realizacji projektu LIFEVISTULA.PL

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu jedynie ok. 5 minut. Pytania w większości są jednokrotnego wyboru lub też wymagają wpisania krótkiej odpowiedzi.

Ankieta jest częścią Projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFEVISTULA.PL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.
Więcej o projekcie mogą się Państwo dowiedzieć pod adresem:
http://lifevistula.pl/o-projekcie-lifevistula-pl

Udział w wypełnieniu ankiety jest całkowicie dobrowolny i anonimowy – Państwa dane będą analizowane jedynie zbiorczo. Na żadnym etapie nie będą również gromadzone i przetwarzane Państwa dane osobowe.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w badaniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
1. W którym z wymienionych miejsc Pan/Pani wypoczywa lub uprawia turystykę? *
Required
2. Jak często Pan/Pani wypoczywa na tym obszarze? *
3. Jak długo trwa Pana/Pani pobyt? *
4. W jak dużej grupie osób Pan/Pani tu przebywa? *
5. Gdzie Pan/Pani nocuje: *
Required
6. Z jakich usług gastronomicznych Pan/Pani korzysta?
7. W jaki sposób Pan/Pani tutaj wypoczywa? *
Required
8. Jak Pan/Pani ocenia infrastrukturę turystyczną na tym obszarze? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Żle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Szlaki turystyczne
Drogi dojazdowe
9. Może Pan/Pani szerzej wypowiedzieć się na powyższe pytanie:
10. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat planowanych działań dotyczących ruchu turystycznego? *
Pozytywna
Negatywna
Nie mam opinii na ten temat
Budowa wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim oraz wyznaczenie i wykonanie parkingu dla pojazdów
Budowa miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych.
Budowa przy brzegu Zbiornika Goczałkowickiego dwóch pomostów dla wędkarzy
11. Może Pan/Pani szerzej wypowiedzieć się na powyższe pytanie:
12. Czy wie Pan/Pani, czym są obszary Natura 2000 i na jakich zasadach funkcjonują? *
13. Czy wie Pan/Pani, jakie walory przyrodnicze są objęte ochroną na obszarach Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, Dolina Dolnej Skawy, Dolina Dolnej Soły oraz Stawy w Brzeszczach? *
14. Jeśli TAK to proszę wskazać najistotniejsze walory przyrodnicze:
15. Jakie korzyści dla społeczności lokalnych i turystyki wynikają z funkcjonowania obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych?
16. Jakie straty lub problemy dla społeczności lokalnych i turystyki wynikają z funkcjonowania obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych?
17. Czy do tej pory słyszeli coś Państwo o projekcie LIFE.VISTULA.PL realizowanym przez RDOŚ Katowice oraz RDOŚ Kraków? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy