Esquiada Young Life 2018
Nom - Nombre *
Your answer
Cognoms - Apellidos *
Your answer
Data de Naixement - Fecha de Nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Direcció - Dirección *
Your answer
Població - Población *
Your answer
Província *
Your answer
CP *
Your answer
Sexe - Sexo *
Teléfon de Contacte - Teléfono de Contacto *
Your answer
Mòbil del Participant - Móvil del Participante *
Your answer
E-mail *
Your answer
Nº Targeta de Salut - Nº de Tarjeta de Salud *
Your answer
Lloc de Sortida - Lugar de Salida *
Tarjeta Sanitaria Europea
Es preferible tenir aquesta targeta per estalviar problemes burocràtics en cas d'urgència. Enviar fotocòpia per correu electrónic a inscripciones@younglife.es

Es preferible tener esta tarjeta, asi se evitan problemas burocráticos en caso de urgencia. Enviar fotocòpia por correo electrónico a inscripciones@younglife.es

Nº Tarjeta Salud Europea
Your answer
Lloguer de Material - Alquiler de Material
Base Podium a Banyoles ens ofereix una oferta molt bona de lloguer de material (esquí i snow de primera qualitat), a més d'oferir un descompte especial: només et cobrarà pels dies que hagis esquiat! Recomanem llogar el material d'esquí a Podium. (Els que viviu a Banyoles/Girona hauríeu de llogar el material el dia 4 de desembre. Els que veniu de fora de Banyoles amb el bus podreu llogar el material el mateix dia de sortida)

Base Podium en Banyoles nos ofrece una oferta muy buena de alquiler de material (esquí y snow de primera calidad): además de ofrecerte un descuento especial: ¡Sólo te cobrarán por los días que hayas esquiado! Recomendamos alquilar el material de esquí en Podium. (Los que vivís en Banyoles / Girona deberíais alquilar el material el día 4 de diciembre. Los que venís de fuera de Banyoles con el bus podréis alquilar el material el mismo día de salida)

Alquiler en Banyoles *
Opcions D'allotjament / Opciones de AlojamientoSecció sense títol
Anomena l'amic o amiga (mateix sexe) amb el que vulguis compartir habitació (ell/ella també ha d'escollir-te a tu)
Nombra el amigo o amiga (mismo sexo) con el que quieres compartir habitación (el/ella tiene que escogerte a ti también)
Nom i Cognoms - Nombre y Apellidos
Your answer
Dades Sanitaries / Datos Sanitarios
S'ha d'informar a la organització si el participant pateix algun problema mèdic, situació familiar o personal (asma, dieta, alergies, depressió...)

Hay que informar a la organización si el participante tiene algún problema médico, situación familiar o personal (asma, régimen, alergias, depresión,…)

Dades sanitaries - Datos Sanitarios
Your answer
Observacions / Observaciones
Escriu quelcom que creguis que necessitem saber

Escribe lo que crees que necesitamos saber

Observacions - Observaciones
Your answer
Autorització Pare/Mare/Tutor Legal / Autorización Padre/Madre/Tutor Legal
En cas de ser menor d'edat, cal descarregar-se la autorizació i emplenar-la. A més cal sol·licitar als Mossos d'Esquadra (o autoritat competent) l'autorització per a poder sortir del país. Haurás d'enviar ambues a inscripciones@younglfe.es

En caso de ser menor de edad, debes descargarte la autorización y rellenarla. Además debes solicitar a los Mossos d'Esquadra (o autoridad competente) la autorización para salir del país. Deberás enviar ambas a inscripciones@younglfe.es

Descarregar - Descargar: https://ja.cat/fQgHV

Nom i Cognoms del Pare/Mare/Tutor Legal - Nombre y Apellidos del Padre/Madre/Tutor Legal
Your answer
E-mail del Pare/Mare/Tutor Legal - E-mail del Padre/Madre/Tutor Legal
Your answer
Teléfon del Pare/Mare/Tutor Legal - Teléfono del Padre/Madre/Tutor Legal
Your answer
Forma de pagament - Formas de Pago
Opció 1 - Opción 1

Pagar la totalitat de l'import (més informació de com fer-ho al completar la inscripció)
Pagar la totalidad del importe (más información de cómo hacerlo al completar la inscripción)

Opció 2 - Opción 2

En el cas que vulguis pagar per quotes, has d'apuntar el número de compte on farem la domiciliació.
En el caso que quieras pagar por cuotas, debes apuntar el numero de cuenta donde haremos la domiciliación.

Forma de pagament - Formas de Pago *
Politica de privacitat / Política de Privacidad
En llaures a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.I.P.D.),
S'INFORMA:
 Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable de la qual i únic destinatari és Fundació Young Life.
 Solament seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats,
podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, tals com a representants legals, tutors, o persones a càrrec designades pels mateixos.
 Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals anàs imprescindible per a la correcta prestació del servei.
 Les dades que facilito seran inclosos en el Tractament denominat Clients de Fundació Young Life, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte..., totes les gestions relacionades amb els clients i
manifest el meu consentiment. També se m'ha informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a Fundació Young Life amb domicili en c/. *Ponent, 17 1º 2º, 17820. Banyoles, Girona.
-------
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.),
SE INFORMA:
 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Fundación Young Life.
 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados,
pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas
a cargo designadas por los mismos.
 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
 Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de Fundación Young Life, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y
manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a Fundación Young Life con domicilio en c/. Ponent, 17 1º 2º, 17820. Banyoles, Girona.
He llegit la politica de privacitat i estic d'acord / He leido la politica de privacidad y estoy conforme *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service