แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล Emerald Management
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา
Your answer
1. ขอบเขตระยะเวลาของเอกสารที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล H.W.Wilson
1 point
2. ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
1 point
3. จุดสังเกตุว่า มีสิทธิ์ใช้งานข้อมูลนี้หรือไม่
1 point
4. สิ่งพิมพ์นอกจากวารสารและหนังสือแล้ว ยังมีสิงพิมพ์อื่นที่เป็นจุดเด่นคือ
1 point
ภาพที่ 1 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management
5. จากภาพที่ 1 เอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการ สังเกตุได้จากสัญลักษณ์อะไร
1 point
6. จากภาพที่ 1 เอกสารลำดับที่ 2 ตีพิมพ์ในปีใด
1 point
7. จากภาพที่ 1 เอกสารลำดับที่ 3 เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด
1 point
8. จากภาพที่ 1 รูปแบบเอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการมีอะไรบ้าง
1 point
ภาพที่ 2 รายละเอียดบรรณานุกรมของบทความในฐาน H.W.Wilson
9. จากภาพที่ 2 แหล่งข้อมูลในการอ้างถึง (Cited by) ของบทความดังกล่าวคือ
1 point
10. จากภาพที่ 2 บทความนี้มีผู้แต่งกี่คน
1 point
^_^ ขอขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบ ^_^
ขอบคุณครับ/คะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms