Cynnig Plac
Mewngofnodi i Google i gadw eich cynnydd. Dysgu rhagor
Enw'r enwebydd *
Cyfeiriad ebost *
Rhif ffôn *
Grŵp cymunedol
Enw'r enwebai *
Dyddiad geni yr enwebai *
MM
/
DD
/
BBBB
Dyddiad marw yr enwebai *
MM
/
DD
/
BBBB
Cwblhewch yn seiliedig ar y canllawiau, os gwelwch yn dda:
Rhowch grynodeb o fywyd a gwaith y fenyw a enwebir os gwelwch yn dda (c. 100-150 o eiriau) *
Eglurwch sut y bu i’r fenyw hon wella bywyd menywod neu ddarparu model rôl i fenywod *
A gafodd y fenyw hon ei choffàu neu ei dathlu eisoes? Os felly, sut, pa bryd ac ymhle? *
Mae pob plac yn costio rhwng £500 a £1,000. A fyddai angen help arnoch chi i godi’r arian? *
A ydych wedi nodi adeilad neu leoliad ar gyfer lleoli plac? A fyddai’n bosib i chi helpu gyda’r trefniadau ymarferol yn lleol? Rhowch god post yr adeiladau posib a awgrymir. *
A fyddwch gystal â nodi enw canolwr ynghyd â’r manylion cyswllt. Fe ddylai  fod yn rhywun a fedr gynnig cefnogaeth ychwanegol i’r cynigydd/wyr.
Cyflwyno
Clirio ffurflen
Peidiwch byth â chyflwyno cyfrineiriau trwy Ffurflenni Google.
Nid yw'r cynnwys hwn wedi'i greu nac wedi'i gymeradwyo gan Google. Rhoi gwybod am gamddefnydd - Telerau Gwasanaeth - Polisi Preifatrwydd