017019 / 26-27.09.2020 г., тема: "Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата"
Квалификационен курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата”

Ръководител - проф. д-р Росен Алексиев,
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.

Време на провеждане – 26-27.09.2020 г.
Хорариум - 32 академични часа /16 акад. ч. и 16 акад. ч. онлайн/.
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – гр. Варна, ОУ "П.Р.Славейков"

Курсистите да носят външни запомнящи устройства за записване на електронни материали.


След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 017019

Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения за проведен курс според изискванията на Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да попълните следните данни:


Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse