UTVÄRDERING AV DEN 9:E NORDISKA KONGRESSEN I SYNPEDAGOGIK/ EVALUATION OF THE 9TH NORDIC CONGRESS IN LOW VISION STOCKHOLM 18-20 APRIL 2018
Anonym utvärdering/ Anonymous evaluation
Sätt en ring runt talet på skalan från 1-5, där 1 är mindre nöjd och 5 er mycket nöjd.
Evaluate the questions below on a scale from 1 to 5, where 1 is least satisfied and 5 are very satisfied.
1. Hur nöjd är du med arrangemanget som helhet? How satisfied are you with the event as a whole?
Kommentarer til fråga 1 /Comments to question 1:
Your answer
2. Hur nöjd er du med föreläsningarna? How satisfied are you with the lectures?
Kommentarer til fråga 2 /Comments to question 2:
Your answer
3. Hur nöjd är du med workshops? How satisfied are you with the workshops?
Kommentarer til fråga 3 /Comments to question 3:
Your answer
4. Hur nöjd är du med bytet från skandinaviska till engelska på föreläsningar och presentationer / How satisfied are you with the changes from scandinavian languages to english being spoken in lectures / presentations?
Kommentarer til fråga 4 /Comments to question 4:
Your answer
5. Är det något du saknat under kongressdagarna? Is there something you have missed during the congress?
Your answer
6. Eventuellt andra kommentarer ? Any other comments?
Your answer
Tack för att du tog dig tid till att svara på denna utvärdering! Det är viktigt för oss at veta, för att vi skal kunna förbättra kommande nordiska kongresser. / Thank you for taking the time to respond to this review! It is important for the event committee with feedback so that the next congress may be better.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service