การขอใช้บริการยืม/คืน รถกระบะภาควิชาศิลปกรรม
แบบฟอร์มและระเบียบในการยืม/คืน รถของภาควิชาศิลปกรรม
หมายเหตุ ระเบียบในการยืม (เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ 0812894317 กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่)
1.ในการยืมรถแต่ละครั้งถ้าใช้ภายในมหาวิทยาลัยให้มีค่าบำรุงรักษาครั้งละ 200 บาท (ถ้าใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดระบุสถานที่)
2.ในการใช้รถแต่ละครั้งต้องเติมน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับเดิมทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
3.ต้องวางบัตรประชาชนทุกครั้งและกรอกแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่
4.คืนกุญแจทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ห้ามนำไปให้คนอื่นใช้ต่อ
5.ในกรณีที่เกิดการเฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุ ทั้งรถภาควิชาและรถคู่กรณี ให้ผู้ที่ยืมเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เงินค่าบำรุงรักษาจะเก็บไว้บำรุงรักษารถในกรณีที่รถเสีย
7.ในการยืมรถ สามารถยืมได้ครั้งละไม่เกิน 1 วัน ต้องคืนกุญแจทันที (กรณีที่ไม่คืนในเวลาที่กำหนด จะคิดวันละ 100 บาท)
8.ต้องส่งคืนรถก่อนเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ที่ยืม นอกเหนือจากนั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการยืม
ชื่อ/สกุล *
Your answer
สังกัด/คณะ/วิชาเอก
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
มีความประสงค์ขอยืมรถกระบะเพื่อใช้ในงาน
Your answer
วันที่ยืม *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่คืน *
MM
/
DD
/
YYYY
ค่าบำรุงรักษา *
ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถยนต์ภาควิชาศิลปกรรม และฝ่ายคู่กรณี
Your answer
หลักฐานในการยืม/คืน
เซ็นชื่อรับทราบและยอมรับระเบียบ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms