แจ้งความประสงค์การขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย
ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย , บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้ต้องหาหรือจำเลย (บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา , เกี่ยวพันกันทางสมรส , ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้อง)
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประกัน)_วันเดือนปีเกิด เช่น นาย ก ข_ 18/10/2533 *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ผู้ประกัน) ตัวอย่าง 1234567890123 *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้ประกัน (ตัวอย่าง : บ้านเลขที่ 1 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบล อำเภอ... จังหวัด... 10150) *
เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail (099-999999 และ cccm7@gmail.com) *
วันที่ประสงค์จะยื่นคำขอให้ปล่อยชั่วคราว (12/10/2563 , 12/10/2020) *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ต้องหา/จำเลย)_วันเดือนปีเกิด เช่น นาย ก ข_ 18/10/2533 *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ผู้ต้องหา / จำเลย) ตัวอย่าง 1234567890123 *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้ต้องหา/จำเลย (ตัวอย่าง : บ้านเลขที่ 1 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบล อำเภอ... จังหวัด... 10150) *
เบอร์โทรศัพท์ / E-Mail *
ฐานความผิดหรือข้อหาที่ถูกฟ้องคดี เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 , พรบ ว่าด้วยความผิดพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 8 และ 11 (ควรระบุให้ถูกต้อง ครบถ้วน)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy