รายงานผลการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังเหนือ
งาน / กลุ่มงาน *
ตำแหน่ง *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
เรื่องที่อบรม *
ประเภทการอบรม / ประชุม / ศึกษาดูงาน *
การประชุมครั้งนี้ไปโดย *
งานที่เกี่ยวข้อง *
หน่วยงานผู้จัด *
จำนวนวัน *
สถานที่ประชุม / อบรม *
วันที่เริ่ม ประชุม / อบรม *
MM
/
DD
/
YYYY
ถึงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ประเภทงบประมาณที่ใช้ *
จำนวนเงิน
ได้แก่ค่าต่างๆ เหล่านี้
ในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการใด ให้เติมเลข 0 แทนครับ
ค่าลงทะเบียน *
ค่าเดินทาง *
เบี้ยเลี้ยง *
ค่าที่พัก *
ค่าอื่นๆ ระบุ *
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ *
ความรู้ที่ได้รับ (เนื้อหาสำคัญโดยสรุป ไม่ใช่สารบรรณ) *
การนำไปใช้ประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy