Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2017. július–augusztus)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
50 éve hunyt el FÜST MILÁN
Füst Milán alakja és életműve ma is sokak előtt ismeretlen, pedig hatása a magyar irodalomra szinte felmérhetetlen. Kortársai – a Nyugat nagy generációja – már a legelső verse írásakor felfedezték, mint közülük a legsajátosabb tehetséget. De hányszor kellett az óta a sokszor elhallgatott, félremagyarázott műveit újra felfedezni?
Fedezzük most fel mi is e havi kvízünkben Füst Milán életét és műveit.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2017. augusztus 31.
1. Egy báróságot szerzett zsidó családnak mind a báróságból, mind a jómódból kimaradt ágán sarjadt az a bohém, kallódó ember, Fürst Ignác, aki fiatalon hunyt el, akinek halálával még nagyobb szegénység szakadt feleségére, Weisz Jozefinra és nyolcesztendős fiára. (Aki később a Füst írói nevet vette fel.) A különc apa milyen különös nevet adott fiának születésekor? *
2. Az árva fiú sokáig kallódott idegenek közt, sokféle munkára kényszerült, mint középiskolás diák, de érettségi után különösen sokféle foglalkozást próbált. (Írnok, üzleti alkalmazott, kocsikísérő, stb.)1908-ban bekapcsolódott a Nyugat indításába Itt jelent meg első verse, (Szétforgácsolt erők) majd a folyóirat rendszeres munkatársa lett. Közben letette sokat halogatott vizsgáit és 1912-ben megszerezte a diplomáját. Milyet? *
3. A diploma megszerzése után felsőkereskedelmi iskolákban tanított közgazdaságtant. Szenvedélyes pedagógus volt. Huszonöt éves korában jelent meg első verseskötete, (Változtatnod nem lehet) s rá egy évre, (1914-ben) megírta a ………. című drámáját, melyet a Nyugat is közölt. Melyik dráma volt ez? *
4. A Tanácsköztársaság idején politikai és jogászi szerepet vállalt, emiatt később fegyelmit indítottak ellene, tanári állásából felfüggesztették, majd ő kérte nyugdíjazását. Ettől kezdve csak az irodalomnak élt. Azzal, hogy polgári állása megszűnt és a nyilvános irodalmi létből kiszorult, hitvallásává vált: „Én nem vagyok – ……. Hogy szól az idézet vége? *
5. Füst Milán drámái a modern európai dráma kísérleteit évtizedekkel előzték meg.  Drámái születésükkor még a bukás esélyét sem kapták meg a magyar színpadoktól, de évtizedek múltával mégis kivívták maguknak a nagy sikert. Mi a címe annak a lélektani-történelmi drámájának, melyet 1931-ben írt és csak 33 év múlva mutatták be a Madách Színházban? *
6. Füst Milán naplóbejegyzéseiből tudjuk, hogy az egész életére kiható első szerelme miatt sokáig nem találta meg lelki egyensúlyát. Szélsőséges érzelmi hullámzásokról tudósít a Napló. Ki volt a rejtélyes múzsa, akire ráismerhetünk a Catullusban, akiről az író beszél a Naplójában? *
7. 1923-ban hirtelen elhatározással megnősült, feleségül vette volt tanítványát, aki egy életen át biztosította Füst Milán számára azt az életformát, amelyben az író élni és alkotni tudott. Hány évig írta egyik főművét, A feleségem története című lélektani regényét? *
8. Legkiemelkedőbb szépprózai műve, A feleségem története 1942-es megjelenése nem keltett feltűnést, de másfél évtized múlva, az 1958-as francia kiadás után világsiker lett, még Nobel-díjra is jelölték. Mikor? *
9. 1945-ben Budapest ostroma idején a házukat bombatalálat érte, elvesztek a naplófüzetei és elvesztek esztétikai írásai is. 1948-ban egyetemi tanári állást kapott, esztétikai előadásaihoz emlékezetből rekonstruálta elveszett írásait, mely /a/………….. címmel jelent meg. Melyik a Füst Milán műcím? *
10. 1945 után sok hivatalos elismerést is megkapott: egyetemi tanárságot, Kossuth-díjat, az élő klasszikusoknak kijáró nagyrabecsülést, műveit azonban 1949 és 1955 között nem jelentették meg. Többéves kényszerű hallgatás után megjelentek kisregényei. Milyen címmel? *
11. Az elveszett Napló gondolati anyagára építve készült el 1957-ben az Ez mind én voltam egykor című műve. Mi a műfaja a kiadványnak? *
12. Egészségi állapota rosszabbodása miatt (látása, szíve, mozgásszervi betegségei) tolókocsiba kényszerült és a kézírást is újra kellett tanulnia. Füst Milán már fiatalon és egész életén át hajlamos volt a hipochondriára, egy panaszáradat volt. Melyik kortárs író mondta róla? „Örökké kimerült, állandóan beteg, már ifjúként aggastyán, ő már csak a kegyes halálra vár.” *
13. Az író utolsó művét a hatvanas években írta, (csak 1986-ban jelent meg) de ifjúkori gondolatait, érzéseit fogalmazta meg benne újra. A kis könyv érdekessége, hogy az esszében nem szakember, hanem egy író vall művészi érzékenységgel a szerelem, a nemiség kérdéseiről. Mi a mű címe? *
13+1. 1967-ben hunyt el. Teljesen újszerű lírája, versformálása (szabad verselése) jelentősen hatott a következő költőnemzedékre. A három költő közül, kettő mesterének tekintette. Ki nem? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy