Biobridges - Posúdenie informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch z biologického hľadiska
Projekt BIOBRIDGES bol navrhnutý tak, aby riešil kľúčovú výzvu zlepšenia obchodovateľnosti trvalo udržateľných výrobkov na báze biomasy (BBP) prostredníctvom podpory úzkej spolupráce a partnerstiev medzi bioodvetvovými priemyslami, vlastníkmi značiek a zástupcami spotrebiteľov.

Cieľom tohto prieskumu je posúdiť informovanosť spotrebiteľov o výrobkoch na báze biopalív: údaje zozbierané prostredníctvom tohto formulára budú spracovávané a analyzované pracovníkmi Biobridges s cieľom navrhnúť súbor odporúčaní, ktoré sa majú propagovať medzi rôznymi zúčastnenými stranami, o tom, ako zvýšiť úroveň povedomia spotrebiteľov.

Projekt BIOBRIDGES získal financovanie od spoločného podniku Bio Based Industries v rámci výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 792236.
Čo je to "biohospodárstvo"? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy