Prihláška za člena Demokrati Slovenska
Vyplnením tohto dotazníka súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom, ktorým je strana Demokrati Slovenska, so sídlom Panská 27, 811 01 Bratislava, a jej štatutárnymi orgánmi, prípadne sprostredkovateľom povereným v zmysle uvedeného zákona na spracúvanie osobných údajov, a to na účely spracovania žiadosti o členstvo, vytvorenia databázy podporovateľov a zasielania informácií o politickej strane a jej činnosti. Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že mnou uvedené údaje svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú uvedenému účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu. Súhlas udeľujem do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou alebo e-mailom na adrese sídlom Panská 27, 811 01 Bratislava, resp. regiony@demokratislovenska.sk, pričom odvolanie súhlasu je účinné od okamihu doručenia na uvedenú adresu. Zároveň som bol informovaný o právach podľa § 28 zákona, t. j. najmä o práve na informácie o stave spracúvania osobných údajov, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, práve na likvidáciu osobných údajov, ak bol naplnený účel ich spracúvania.
Meno a priezvisko *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Ulica, popisné číslo *
Mesto, obec *
Okres *
PSČ *
Štátna príslušnosť *
Telefónne číslo *
E-mail *
Považujete niečo vo svojom profesionálnom a osobnom živote ako riziko pre Vaše pôsobenie v strane a verejnom živote? (uveďte napríklad osoby, ktoré poznáte a môžu byť vnímané kontroverzne, Vaše minulé súkromné či pracovné aktivity a pod.; ak vám žiadne riziko nie je známe, napíšte "žiadne") *
Uveďte, prosím, popis vašich pracovných aktivít minimálne za posledné tri roky: *
Boli ste členom/kou ŠtB a vedome ste s ŠtB spolupracovali v kategóriách agent, rezident, informátor, držiteľ konšpiračného bytu alebo držiteľ prepožičaného bytu? *
Boli ste členom/kou KSS alebo KSČ? *
Pôsobili ste niekedy v politickej strane/politických stranách? Ak áno, kedy a v akej/v akých? *
Pôsobili ste niekedy vo verejnej funkcii? Ak áno, kedy a v akej/v akých? *
Bolo proti Vám vedené trestné alebo závažnejšie priestupkové a správne konanie? Uveďte, prosím, rok a krátke vysvetlenie okolností. *
Aký je výsledok Vašej politickej orientácie podľa https://liblog.alesuv.net/kompas.php ? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Emdi.sk. Report Abuse