ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ข้อร้องเรียนของท่านได้รับการจัดการตามระบบจัดการของร้องเรียนของมหาวิทยาลัยพายัพอย่างมีประสิทธิภาพ ขอความกรุณาท่านได้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลชื่อผู้ร้องเรียน Email และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้กับท่านได้รับทราบเท่านั้น มิได้มีผลกระทบอื่นใดต่อท่านและผู้เกี่ยวข้องโดยจะเก็บเป็นความลับ ศูนย์จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป
ระบุประเภท *
ชื่อผู้แจ้ง *
Name
Your answer
Email *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ
Tel
Your answer
เรื่องที่ร้องเรียน
Your answer
รายละเอียด
Your answer
สิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
Your answer
คำชมเชย
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms