Κώδικας Δεοντολογίας
Το τελικό προσχέδιου του Κώδικα Δεντολογίας είναι το αποτέλεσμα μίας παγκύπριας διαβούλευσης που ξεκίνησε το Μάιο του 2015. Βασίζεται πάνω στις αξίες που επέλεξαν ως πιο σημαντικές για το έργο τους, αντίπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε βασίζεται στα αποτελέσματα της μακροχρόνιας έρευνας του ψυχολόγου Shalom Schwartz πάνω στις βασικές ανθρώπινες αξίες.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αντικατοπτρίζει τις βασικές και καθολικές αξίες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο. Παρακάτω θα βρείτε τον Κώδικα που περιλαμβάνει τις 7 αξίες αντιπρόσωποι Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών επέλεξαν ως τις πιο σημαντικές για το έργο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στο 22875099 / marilena@ngo-sc.org.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://valuesandframes.org/download/reports/Common%20Cause%20Handbook(2).pdf
Συνοπτική ανάλυση της έρευνας του του Shalom Schwartz πάνω στις βασικές ανθρώπινες αξίες: http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=orpc

Κώδικας Δεοντολογίας
Αξία
1. Αξιοπρέπεια και Σεβασμός: Ο οργανισμός θα αναγνωρίζει την εγγενή αξιοπρέπεια και την αξία του κάθε ατόμου και θα συμπεριφέρεται σε κάθε άτομο με τιμή και σεβασμό, ακόμα κι αν διαφωνεί μαζί του.

2. Λογοδοσία: Ο οργανισμός θα λογοδοτεί στους εταίρους του και θα αποδέχεται την ευθύνη για τα αποτελέσματα των δράσεων του.

3. Ελευθερία: Ο οργανισμός θα σέβεται τα δικαιώματα των εταίρων του και θα ενδυναμώνει τους δικαιούχους του να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις

4. Διαφάνεια : Ο οργανισμός θα φροντίζει οι εταίροι να έχουν έγκυρη, ακριβή και σχετική ενημέρωση, με τρόπο που θα είναι ξεκάθαρος και θα προσφέρει επαρκείς λεπτομέρειες.

5. Αποτελεσματικότητα: Ο οργανισμός θα διατηρεί και θα διαχειρίζεται ένα επίπεδο ικανότητας σχετικό με τις αρμοδιότητες του, καθώς και θα εκτελεί τις αρμοδιότητες με τεχνικά και ηθικά πρότυπα προς το μέγιστο όφελος των εταίρων του και ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει και άλλους να πράττουν το ίδιο.

6. Υγεία και Ασφάλεια: Ο οργανισμός θα πρέπει να προνοεί για τη σωματική και διανοητική ευημερία του προσωπικού, των εθελοντών και των δικαιούχων του, και να ενθαρρύνει την υγιή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

7. Προστασία του Περιβάλλοντος: Ο οργανισμός θα δρα ως προστάτης του περιβάλλοντος προς όφελος της επόμενης γενιάς, θα καταβάλλει προσπάθειες να ελαχιστοποιήσει την ρύπανση του περιβάλλοντος και θα ενθαρρύνει άλλους να πράττουν το ίδιο.

Ονομασία οργάνωσης:
Your answer
Θέση στην οργάνωση:
Your answer
Σχόλια/Εισηγήσεις:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms