Sanok - diagnoza zjawiska problemu przemocy
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Sanoka i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemu zjawiska przemocy.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do opracowania Diagnozy zjawiska problemu przemocy
w rodzinie i oceny świadomości społecznej wobec problemu przemocy na lata 2018 – 2021 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021.

1) Jakie są najważniejsze problemy społeczne występujące w Sanoku
2) Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków życia w Sanoku?
3) Jaka jest Pani/Pana zdaniem skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, inne) w Sanoku? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
4) Czy Pani/Pana zdaniem na terenie Sanoka występuje zjawisko przemocy domowej?
5) Jak Pan/Pani uważa, czy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w Sanoku?
6) Proszę powiedzieć, jakie są najczęściej spotykane formy przemocy w Sanoku?
7) Proszę powiedzieć, kto Pana(i) zdaniem częściej stosuje przemoc w rodzinie?
8) Proszę powiedzieć, kto Pana(i) zdaniem jest częściej ofiarą przemocy w rodzinie?
9) Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy psychicznej?
10) Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy fizycznej?
11) W jakiej sytuacji / w jakim miejscu Pani zdaniem najczęściej dochodzi do stosowania przemocy fizycznej?
12) W jakiej sytuacji / w jakim miejscu Pani zdaniem najczęściej dochodzi do stosowania przemocy psychicznej?
13) Proszę powiedzieć, jakie okoliczności sprzyjają wystąpieniu przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie?
14) Czy doświadczył(a) Pan/Pani kiedykolwiek przemocy psychicznej?
15) Czy doświadczył(a) Pan/Pani kiedykolwiek przemocy fizycznej?
16) Czy Pana(i) zdaniem ofiary przemocy w Sanoku mogą liczyć na pomoc?
17) Z jakiej pomocy mogą Pana(i) zdaniem skorzystać ofiary przemocy w Sanoku?
18) Czy udzielał(a) Pan/Pani kiedyś pomocy osobie doznającej przemocy/pokrzywdzonej?
19) Jeśli tak, to w jakiej formie?
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Stan cywilny
Sytuacja na rynku pracy?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms