Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Πείτε μας τη γνώμη σας για το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων!

Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλια σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας, αλλά και να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες μας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο για τις υπηρεσίες που έχετε λάβει από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνάει τα 3 λεπτά.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης

  Παρακαλούμε αξιολογήστε τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης που έχετε χρησιμοποιήσει και απαντήστε ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης σας!
  Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Υποτροφίες
  Ιατρική Ειδικότητα
  Θέσεις Εργασίας
  Θέσεις εθελοντικής απασχόλησης
  Σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις
  Please enter one response per row
  Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
  Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
  Προετοιμασία συνέντευξης επιλογής
  Προσδιορισμός εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών στόχων
  Αναζήτηση εργασίας
  Please enter one response per row
  Μεταπτυχιακές σπουδές
  Υποτροφίες
  Θέσεις εργασίας
  Θέσεις εθελοντικής απασχόλησης
  Πρακτική Άσκηση
  Ιατρική ειδικότητα
  Σεμινάρια, Συνέδρια, Θερινά σχολεία
  Εκδηλώσεις και δράσεις του ΓΔ
  Please enter one response per row
  Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος,
  Εργαστήρια Συνοδευτικής Επιστολής
  Εκδηλώσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
  Εκδηλώσεις για Υποτροφίες στο εξωτερικό
  Εκδηλώσεις για Ιατρική Ειδικότητα στο εξωτερικό
  Please enter one response per row
  Περιεχόμενο ιστοσελίδας (gd.uoi.gr)
  Μηχανή Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Σπουδών
  Μηχανή Αναζήτησης Υποτροφιών
  Περιεχόμενο σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (Facebook)
  Please enter one response per row