Đăng ký tham dự SFD2012 - Ngày hội Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở 2012

Chương trình SFD 2012 @ Hà Nội mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người, hãy đăng ký tại đây để tham gia sự kiện!
Địa điểm: Nhà T1, ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, TX, Hà Nội.
Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00, thứ Bảy ngày 15/09/2012
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question