แบบประมินการให้การบริการข้อมูล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ด้านเนื้อหา
5
4
3
2
1
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
Clear selection
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
5
4
3
2
1
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Clear selection
 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
5
4
3
2
1
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse