ลงทะเบียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เรื่อง การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Agenda) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนกลางและส่วนราชการที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์
ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 9.00 - 16.30 น.
ปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น.
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณกิริยา อิ่มบุญตา และคุณเนตรนภา ชัยธีระสุเวท โทรศัพท์ : 0-2629-9046 หรือ 0-2282-5955 ต่อ 176

**ทั้งนี้ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายต้นสังกัด ซึ่งสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรับผิดชอบรายการค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า - บ่าย) ของวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
***สามารถติดต่อสำรองที่พักของโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท ได้ที่ 089-6356727
ส่วนราชการ *
หน่วยงาน *
Your answer
Name - Surname *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ *
Your answer
ข้อจำกัดด้านอาหาร *
Email *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy