Chestionar elevii - SC.GIM. BĂLCESCU-PETŐFI
Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel permit bifarea mai multor variante.
Îţi mulţumim pentru participare şi te rugăm să răspunzi la toate întrebările din chestionar.
Nume *
Clasa *
1. Cum ai ajuns la această şcoală? *
2. Dacă ai răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum ai aflat de ea (bifează toate situaţiile aplicabile)? *
Required
3. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă ? *
4. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe clasă? *
5. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală ? *
6. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală? *
7. Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară? *
8. Ai făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală? *
9. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută? *
10. Enumeră cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună. *
11. Enumeră cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu) *
12. Enumeră cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.) *
13. La câte exerciţii privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni? *
14. Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale?(bifează toate modalităţile pe care le utilizezi): *
Required
15. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale? *
16. Cum comunici cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, când este vorba de probleme personale?(bifează toate modalităţile pe care le utilizezi) *
Required
17. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, pentru probleme personale? *
18. De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar? *
19. Cum te orientezi în şcoală? *
20. Te simţi în siguranţă în incinta şcolii? *
21. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)? *
22. Dar în vecinătatea şcolii (inclusiv pe drumul de acasă la şcoală şi înapoi)? *
23. Cum apreciezi nivelul de curăţenie din şcoală? *
24. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
25. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
26. Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? *
27. Ai fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluezi cadre didactice din şcoală? *
28. Dacă ai răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situaţiile aplicabile): *
Required
29. Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ? *
30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect de acest tip: *
31. Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? *
32. Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate? (bifează câte un răspuns, la fiecare din punctele a) şi b) de mai jos) *
Required
33. Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare? *
34. Cât de des ţi se explică motivele pentru care ai obţinut o anumită notă? *
35. Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? (un singur răspuns posibil) *
36. În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveţi rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii? (sunt posibile mai multe răspunsuri) *
Required
37. În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele şcolare? *
38. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
-Progresul personal realizat în ultimul an şcolar *
-Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.) *
-Starea de curăţenie în şcoală *
-Respectul arătat de personalul şcolii *
-Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate) *
-Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală *
39. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
-Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire *
-Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate *
-Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii *
40. Faci parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC)? *
41. Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy