Αίτηση στο σεμινάριο: Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων Νοε 2016

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί 20/11/2016 στις 11:59.

Υποβλήθηκαν 126 Αιτήσεις για τις 16 θέσεις.

Στις 21/11/16 στις 13:00 έγινε δημόσια κλήρωση στο ΠΕΚ Πάτρας. Τα αποτελέσματα έχουν σταλεί με email και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://pekpatras.sch.gr/

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης