แบบสำรวจความต้องการทำธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TED Fund คือ กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน

หากคุณเป็นนักศึกษา นักวิจัย ที่มีไอเดียและ/หรือต้องการทำธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อทราบความต้องการของคุณและเป็นข้อมูลในการร่วมกันพัฒนาวงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษา
4. คุณเคยนำผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัยเข้าร่วมแข่งขันในงานต่าง ๆ หรือไม่ *
หากเคย (โปรดระบุ)
Your answer
5. หากเคยเข้าร่วมแข่งขัน คุณได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือไม่ *
หากเคยได้รับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล)
Your answer
6. จำนวนเพื่อนร่วมทีมในการพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัย *
ประกอบด้วยตำแหน่ง หน้าที่อะไรบ้าง
Your answer
7. ผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัยของคุณมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยหรือไม่
8. ชื่อผลิตภัณฑ์
Your answer
บรรยายผลิตภัณฑ์โดยย่อ
Your answer
9. ระยะของผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัยของคุณอยู่ในช่วงใด *
10. คุณต้องการนำผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัย มาต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือไม่ *
11. หากคุณต้องการนำผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัยมาต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ คุณต้องการเงินทุนสนับสนุนหรือไม่ *
Required
12. เงินทุนสนับสนุนในการทำธุรกิจที่คุณต้องการคือ *
หากต้องการ ต้องการสนับสนุนด้านใดบ้าง เป็นเงินเท่าใด
Your answer
13. ผลงานหรือผลิตภัณฑ์จากการศึกษา/วิจัยของคุณด้านใด *
Required
14. คุณรับทราบแบบสอบถามของ TED Fund จากช่องทางใด
ข้อมูลของคุณ สำหรับเผยแพร่ข่าวสารการสนับสนุนทุนจาก TED Fund
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
Line ID
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms