DOTAZNÍK MĚSTA OTROKOVICE
Vážení občané, v současné době město Otrokovice zpracovává Dlouhodobý plán rozvoje sportu města Otrokovice.
Součástí jeho zpracování je zjišťování zájmu občanů o sport, aktivní i pasivní, oblíbenosti jednotlivých sportů a spokojenosti obyvatel s možnostmi sportovních a volnočasových aktivit.
Přejeme si zpracovat plán, který bude vyhovovat velkému počtu obyvatel Otrokovic. Pomůžete nám vyplněním přiloženého dotazníku. Věříme, že se nám tak společně podaří vytvořit plán, při jehož postupné realizaci v následujících letech budeme zdravější, budeme rádi aktivně sportovat i se bavit výkony našich klubů, týmů, sportovců. Vyjádřete se prosím k současnému stavu podpory sportu. Sdělte nám vaši představu rozvoje sportu a zlepšení podmínek pro sportování v našem městě.
Prosíme o vyplnění anonymního dotazníku, který sleduje i Váš zájem o zdravý životní styl, pohyb a sportovní aktivity. Pokud chcete mít možnost zpětné vazby od zpracovatelů dotazníku, máte možnost na konci dotazníku uvést svou emailovou adresu.

Pokyny k vyplnění:

Dotazníky můžete vyplnit online na webových stránkách města Otrokovice www.otrokovice.cz až do 20. května 2019 včetně. Další možností je vyplnění novinových dotazníků, jejich odstřižení od ON a vhození do boxů na určených místech, kterými jsou: Bahňák: Společenský dům, recepce a Senior C, recepce; Střed: TIC BESEDA Otrokovice a MěÚ Otrokovice, budova č. 1, informace; Trávníky: supermarket ALBERT, Kvítkovice: mateřská škola, restaurace MAXIMA, a to v době od 22. 4. do 20. 5. 2019.

1. Jste žena/muž? *
2. Kde bydlíte? *
3. Do které věkové kategorie patříte? *
4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *
5. Jak často ve svém volném čase sportujete? *
6. Sportujete nebo máte možnost (zájem) sportovat jen o víkendu?
7. Pokud Vám něco brání v pravidelných sportovních nebo pohybových aktivitách, co je to? (lze vybrat i více odpovědí) *
Required
8. Kterým sportům se v současnosti věnujete alespoň 1x za dva týdny nebo v průběhu sezóny? (můžete vybrat více odpovědí)
9. Kolik Kč měsíčně (v průměru) utratíte za své sportovní aktivity (vstupy do sportovních zařízení apod. mimo členské příspěvky)? *
Your answer
10. Které sportoviště pravidelně navštěvujete pro realizaci Vaší sportovní činnosti (tj. kde pravidelně sportujete - sportovní hala, tělocvična, hřiště apod.)? *
Required
11. U kterých sportovišť nejste spokojen/a s jejich kvalitou? (můžete jich uvést i více, příp. v bodě 10. neuvedené)
Your answer
12. Vedete své děti/vnuky ke sportu?
13. Jak nejčastěji sportujete? *
Required
14. Uveďte prosím v Kč výši ročního členského příspěvku, který platíte sportovní organizaci, v níž jste zaregistrován (vyplňte pouze v případě, že jste členem)
Your answer
15. Jak jste spokojeni s odborným přístupem a kvalitou tréninku zajišťovaným Vaším sportovním klubem?
16. Co byste chtěli zlepšit od svého sportovního klubu?
Your answer
17. Jak hodnotíte současnou podporu sportu městem Otrokovice *
18. Počet sportovišť ve městě Otrokovice je *
19. Jaké sportoviště Vám chybí? (můžete uvést i více druhů)
Your answer
20. Síť cyklostezek a cyklotras na katastrálních územích města Otrokovice a v blízkém okolí je *
21. Které cyklostezky nebo trasy kterým směrem Vám chybí?
Your answer
22. Kam si myslíte, že by prioritně měla být směrována podpora sportu ze strany města Otrokovice? *
23. Uveďte prosím další náměty ke zlepšení v oblasti SPORTU v Otrokovicích:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service