แบบทดสอบออนไลน์ วิชา ฟิสิกส์ 3 (ว30203) ม.5 ครูทิพวรรณ ชูตรัง
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ โดยเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว
ชื่อ - สกุล *
เลขที่ (ตอบเป็นตัวเลข) *
1. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร *
1 point
2. คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ คือ ข้อใด *
1 point
3. คลื่นดลและคลื่นต่อเนื่องเป็นคลื่นที่จำแนกตามสิ่งใด *
1 point
4. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น *
1 point
5. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด *
1 point
6. ข้อใดหมายถึงจำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา *
1 point
7. ข้อใดคือความหมายของความยาวคลื่น *
1 point
8. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากน้ำลึกเข้าไปในน้ำตื้น จะทำให้ *
1 point
9. เชือกเส้นหนึ่งมีปลายข้างหนึ่งผูกแน่นติดกับเสา เมื่อสร้างคลื่นจากปลายอีกข้างหนึ่งเข้ามาตกกระทบจะเกิดคลื่นสะท้อนขึ้น คลื่นสะท้อนนี้มีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา *
1 point
10. คลื่นสะท้อนจะไม่เปลี่ยนเฟสเมื่อ *
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy