במה פתוחה להשתתפות הקהל - הכנס השנתי של האגודה הישראלית למחקר תחבורה, 2015

על מנת למקד את הדיון ולתת אפשרות ביטוי לאנשי המקצוע הרבים שישתתפו בכנס השנתי, אנו מבקשים מכם לשתף פעולה עם המארגנים ולהכין מראש הצעות שאותן תרצו להציג לקהל ביום הכנס.
אנו מבקשים מכל משתתף/ת להציע הצעה אחת ולנמק אותה בכמה מילים.
אנו נעשה מאמץ לאפשר לכל המציעים, להציג את עמדתם, נשתדל בעזרתכם במידה שמגבלת הזמן תאפשר זאת.

  מהם הנושאים הבוערים לקידום התחבורה בישראל, החייבים להיות על סדר היום של הממשלה החדשה?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question