Evaluering - Skeiv kunnskap i Drammen kommune
Takk for at du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding på nettkursene våre.
Hvilket nettkurs tok du?
Clear selection
Hva slags type stilling har du?
Det var enkelt å finne fram i nettkurset
Clear selection
Nettkurset var bygd opp på en god måte
Clear selection
Utdyp gjerne hva du synes var bra eller hva du synes var dårlig med oppbyggingen
Jeg har fått kunnskap om skeive levekår og hvordan dette kan påvirke valg av åpenhet i møte med offentlige tjenester
Clear selection
Jeg har fått kunnskap om hvordan vi kan jobbe for å skape en inkluderende arbeidsplass for alle ansatte
Clear selection
Jeg har fått kunnskap om hvordan vi kan jobbe for å skape et likeverdig tjenestetilbud for alle uavhengig av kjønn og seksualitet
Clear selection
Jeg opplevde nettkurs som relevant for min arbeidshverdag
Clear selection
Jeg vil anbefale nettkurset til andre innenfor samme yrkesgruppe
Clear selection
Jeg ønsker at Skeiv kunnskap kommer og holder kurs på min arbeidsplass
Clear selection
Hvilke deler av nettkurset opplevde du som ekstra nyttig?
Hvilke deler av nettkurset opplevde du som mindre nyttig?
Hva mener du kunne gjort nettkurset bedre?
Andre tilbakemeldinger?
Tusen takk for tilbakemeldingen!
Vi vil bruke tilbakemeldingene til å videreutvikle det digitale kurstilbudet vårt. Vi lanserer en ny digital læringsplattform i januar 2021.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FRI OV + Oslo Pride.