Đăng ký tham dự
Kính gửi Quý vị,
BTC rất cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến việc tham dự Hội thảo
Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo Hệ thống đăng ký online hiện đã đóng và dừng nhận đăng ký mới để chuẩn bị cho khâu tổ chức.
Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị trong các hoạt động tiếp theo.
Trân trọng cảm ơn,
BTC hội thảo
------
Bảo trợ truyền thông và tư vấn tổ chức hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây Dựng - Nội thất:
TẠP CHÍ KIẾN TRÚC - HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
Website: tapchikientruc.com.vn
Facebook: www.facebook.com/tckt.ktsvn
------
Liên hệ cán bộ phụ trách:
ThS. KTS. Nguyễn Anh Dương - Trưởng Ban Truyền thông TCKT-HKTSVN
SĐT: 0916555198 - Email: duong@tckt.vn
This form was created inside of Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Report Abuse