EU Stakeholder Brunch

Registrácia bola ukončená z kapacitných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na bako@euractiv.sk

Registration closed due to full capacity. Thank you for understanding.
In case of questions, contact us via mail on bako@euractiv.sk