ĐĂNG KÍ HỖ TRỢ - NHÂN ĐIỆN VIỆT NAM

1. Yêu cầu quan trọng nhất đối với người trực tiếp có vấn đề cần giải quyết là phải TIN TƯỞNG và (hoặc) CHẤP NHẬN, ĐỒNG Ý với việc sử dụng các phương tiện của ngành học mà người hành giả sẽ áp dụng để giải quyết vấn đề.

2. Danh tính cùng những vấn đề của người trong cuộc sẽ được bảo mật. Trong trường hợp cần lấy thông tin để làm tư liệu học tập cho ngành học và những người học sau, website cần có sự đồng ý của những người trong cuộc hoặc phải sử dụng thông tin ẩn danh.

NẾU GẶP KHÓ KHĂN VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ ONLINE NÀY, VUI LÒNG GỌI SỐ: 01658.631.628 - DŨNG, ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question