රාවණ ඒවියේෂන් කණිෂ්ඨ පර්යේෂක වැඩමුළුව
මෙම තෙදින වැඩමුළුව සඳහා රු.500/=ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ. එම මුදල පහත සඳහන් බැංකු ගිණුමට බැර කර රිසිට්පතෙහි පිටපතක්. පහළ සඳහන් ලින්ක් එක මගින් අපට ලැබීමට සලස්වන්න.

බැංකු තොරතුරු
බැංකු නම :සම්පත් බැංකුව
ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ
බැංකු ගිණුම් අංකය:100514011584
ගිණුමේ නම: RAVANA AVIATION ACADEMY (PRIVATE LIMITED)

රිසිට් පත එවිය යුතු යොමුව
https://forms.gle/Z7JwBb5v4zu3ES667
Sign in to Google to save your progress. Learn more
නම *
විද්යුත් ලිපිනය *
වයස් කාණ්ඩය *
පාසල *
මව/පියා/භාරකරුගේ නම *
ලිපිනය *
දුරකථන අංකය *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ravana Aviation Academy. Report Abuse