แบบลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายอะเอียดรายวิชาที่เปิดสอน http://cab.kps.ku.ac.th/th/news/2020-06-26.jpg

* ขอให้นิสิตส่ง Progress Report (รายงานความก้าวหน้าในการศึกษา) ประจำภาคปลาย ปี 2560 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

** สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.cab.kps.ku.ac.th/TH/download/form/Progress%20report_edit9-2-61.doc (นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ไม่ต้อง ส่ง
Progress Report)
Email address *
ชื่อ - นามสกุล *
หน่วยงาน/สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์ *
รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
01555597 Seminar (1 หน่วยกิต) หมู่เรียนบรรยาย 700
Clear selection
01555697 Seminar (1 หน่วยกิต) หมู่เรียนบรรยาย 700
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse