Квалификационен курс - "Целеполагане в обучението"- 16.11.2015г. от 9:00ч. или 14:00ч., ДИКПО - Варна.

Курсът е предназначен за учители по математика и информатика. Могат да се включат и учители от други специалности. В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическите умения на учителите за целеполагане в обучението, който се състои от два компонента - операционализация на репродуктивните и творческите цели на обучението. Предлагат се технологии за формулиране на измерими цели на обучението в конкретни методически единици. Учителите получават методически насоки за разработване на системи от цели на обучението по конкретни части от учебно съдържание.
Ръководител на курса: ас. Севдалина Георгиева
Лектори: проф.д-р. Николай Колишев, гл.ас.д-р. Елена Колева, ас. Севдалина Георгиева
Такса за обучение: 20 лв.
Срок за заявяване за участие: 11.11.2015 г.
Курсът ще се проведе в две еднакви сесии (от 9.00 ч. или 14.00 ч.) в зависимост от заетостта на курсистите.
Таксата може да се заплати в деня на обучението на касата на ДИКПО или предварително по банков път (задължително във вносната бележка отбележете в „относно“: „курс № 018315“).
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За допълнителна информация: sevdalina.m.georgieva@gmail.com
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question