Bolsas de xerencia en cooperativas - 2017
No marco do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020, para o ano 2017, a Unión de Cooperativas Espazocoop pon en marcha o seu programa de Bolsas de xerencia en Cooperativas que ten como obxectivo traballar na mellora e consolidación das cooperativas mediante a profesionalización das súas xerencias e o incremento na capacitación das persoas socias traballadoras, así como daquelas outras seleccionadas para a realización do proceso de aprendizaxe e titorización en xerencia cooperativa.

Estás a cubrir o formulario de inscrición para a selección das cooperativas onde se van desenvolver as prácticas dos beneficiarios das Bolsas de xerencia en Cooperativas na edición do ano 2017. Unha vez recollida e contrastada a información suministrada a través deste formulario e da solicitude de participación, a túa candidatura entrará nun proceso de concorrencia competitiva con aquelas outras que se tivesen presentado.

A participación nesta actividade é totalmente gratuíta.

Convoca: Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas.
Colabora: Coceta | Fondo Social Europeo.

Moitas grazas pola túa colaboración.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Os datos deste formulario serán utilizados para poder xestionar a túa inscrición e participación no programa de Bolsas de xerencia en Cooperativas da Unión de Cooperativas Galegas Espazocoop. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e no Real decreto 994/1999, do 11 de xuño, do Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.


Nome da cooperativa *
Your answer
Ano de constitución *
Your answer
É membro dalgunha asociación de cooperativas *
Tipo de cooperativa *
Required
Actividade: *
Your answer
Volume de facturación no último exercicio *
Your answer
Nome da persoa de contacto *
Your answer
Enderezo *
Your answer
Poboación *
Your answer
Provincia *
Your answer
C.P. *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Email *
Your answer
Número de persoas socias no cadro de persoal *
Your answer
Número de persoas asalariadas no cadro de persoal *
Your answer
Conta a cooperativa con persoas cualificadas na área de xerencia *
Conta a cooperativa con algunha persoa adicada en exclusiva, ou case en exclusiva, ás tarefas xerenciais *
En xeral, como son asumidas as seguintes funcións na cooperativa *
Non se realiza
Xestoría ou apoio externo
Asumida polo Consello Reitor
Realizada por persoa non especializada
Realizada por persoal propio especializado
Contabilidade
Xestión Laboral
Xestión Fiscal
Busca de financiamento
Comerciais e de mercado
Organizativas e societarias
Planificación económica
Planificación estratéxica e de xestión
Cales son as principais eivas que ten a súa cooperativa no ámbito xerencial *
Your answer
En que medida cre que o programa de bolsas pode contribuir a superar as debilidades e a mellorar as condicións de consolidación e crecemento da cooperativa *
Your answer
Como valora as posibilidades da cooperativa de incorporar ao seu cadro de persoal a alguén que asuma, exclusivamente, as labores xerenciais *
Your answer
Dispón a cooperativa dun espazo e de equipamento suficiente para que unha persoa bolseira poida traballar sen carencias durante a estadía en prácticas *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service